Κώδικας Δεοντολογίας

Το NextGenHR είναι αφοσιωμένο στην παροχή μιας συνεδριακής εμπειρίας χωρίς παρενόχληση και χωρίς αποκλεισμούς για όλες και όλους, ανεξαρτήτως φύλου, ταυτότητας και έκφρασης φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, αναπηρίας, σωματικής εμφάνισης, μεγέθους σώματος, φυλής, ηλικίας, εθνικότητας ή θρησκευτικών πεποιθήσεων. Δεν ανεχόμαστε την παρενόχληση των συμμετεχόντων στο συνέδριο σε καμία μορφή. Οι συμμετέχοντες στο συνέδριο περιλαμβάνουν τους συμμετέχοντες, τους ομιλητές, τους χορηγούς, τους εθελοντές, τους διοργανωτές και το προσωπικό.

Αναμενόμενη συμπεριφορά:
– Να σέβεστε και να λαμβάνετε υπόψη τις απόψεις και τις εμπειρίες των άλλων.
– Να ασκείτε ενσυναίσθηση και κατανόηση στις αλληλεπιδράσεις σας.
– Συμμετέχετε σε εποικοδομητική και χωρίς αποκλεισμούς επικοινωνία.
– Ακολουθήστε τους κανόνες και τις κατευθυντήριες γραμμές που έχουν τεθεί από τους διοργανωτές του συνεδρίου.
– Ειδοποιήστε το προσωπικό του συνεδρίου εάν παρατηρήσετε επικίνδυνες καταστάσεις ή παραβιάσεις του παρόντος κώδικα συμπεριφοράς.

Απαράδεκτη συμπεριφορά:
Η παρενόχληση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα εξής:
– Προσβλητικά προφορικά ή γραπτά σχόλια που σχετίζονται με το φύλο, την ταυτότητα και έκφραση φύλου, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την αναπηρία, τη σωματική εμφάνιση, το μέγεθος σώματος, τη φυλή, την ηλικία, την εθνικότητα ή τις θρησκευτικές πεποιθήσεις.
– Εσκεμμένος εκφοβισμός, παρακολούθηση ή καταδίωξη.
– Ανεπιθύμητη φωτογράφηση ή καταγραφή.
– Διαρκής διακοπή ομιλιών ή άλλων εκδηλώσεων.
– Ακατάλληλη σωματική επαφή ή ανεπιθύμητη σεξουαλική προσοχή.
– Υποστήριξη ή ενθάρρυνση οποιασδήποτε από τις παραπάνω συμπεριφορές.

Συνέπειες απαράδεκτης συμπεριφοράς:
Οι συμμετέχοντες που θα διαπιστωθεί ότι παραβιάζουν τον παρόντα κώδικα συμπεριφοράς μπορεί να υποστούν κυρώσεις ή να αποβληθούν από το συνέδριο κατά τη διακριτική ευχέρεια των διοργανωτών του συνεδρίου. Σε σοβαρές περιπτώσεις, ενδέχεται να ληφθούν νομικά μέτρα.

Αναφορά:
Εάν βιώσετε ή γίνετε μάρτυρας παρενόχλησης ή οποιασδήποτε άλλης παραβίασης του παρόντος κώδικα συμπεριφοράς, παρακαλείστε να το αναφέρετε αμέσως σε ένα μέλος του προσωπικού του συνεδρίου. Όλες οι αναφορές θα αντιμετωπίζονται με εμπιστευτικότητα.

Προσωπικό του συνεδρίου:
Το προσωπικό του συνεδρίου είναι αναγνωρίσιμο από τις κονκάρδες με τα ονόματά του και θα είναι διαθέσιμο καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Είναι εδώ για να σας βοηθήσουν με οποιεσδήποτε ανησυχίες ή ζητήματα που μπορεί να έχετε.