οδυσσεασ

χρυσικοπουλος

συντομο βιογραφικο

I consider myself a social, eager and business-oriented person that always aiming towards broadening my horizons and skills regarding the business sector and keeping myself motivated towards the HRM field by constantly studying, working, excelling and setting goals in my life.

With almost 20 years’ experience in the business sector – in accounting and human resources field, I realized the importance of the human element in all types of businesses and thus, I chose to pursue both a Bachelor (Organizational behavior & HRM) and a Master’s degree (Strategic HRM) in this additionally to my accounting & auditing degree.
HRD and ESG are my passions where quality, development, and people solutions represent the elements that meet my professional and life standards. I am a strong supporter of knowledge management and one of my beliefs is that several minds are better than one and thus, I strongly believe in and support teamwork, constant communication, solidarity, and development.
Specialized in strategic design and optimization of talent management, workforce analysis & mapping, job analysis & grading, employer branding, talent acquisition, employees’ relations, people analytics, and employees’ training & development practices in the industries of aluminium, education, FMCG, mining & automobile.
The last 10 years either as an inhouse professional or consultant, I had the opportunity to experience the aforementioned both in the Greek and Swedish market from various positions as HR manager, Org.Developer manager, Org.Developer officer, HR specialist & HR generalist.

My moto is that ‘’an organization is its people’’!

I enjoy hiking in nature, reading business literature and stretch my limits in martial arts.

I love traveling and to explore new opportunities and challenge my safety zone.

Τιτλος ομιλιας

Mental Health at Work: Corporate social responsibility for employee well-being, post-pandemic challenges, and Generation Z in the workplace.

Περιγραφη panel discussion

 Σε αυτό το πάνελ συζητήσεων, εμβαθύνουμε σε ένα θέμα που είναι όχι μόνο επίκαιρο αλλά και ζωτικής σημασίας – “Η ψυχική υγεία στο χώρο εργασίας: Η εταιρική κοινωνική ευθύνη για την ευημερία των εργαζομένων, οι προκλήσεις μετά την πανδημία και η γενιά Z στο εργατικό δυναμικό”. Η συζήτηση θα ρίξει φως στη σημασία της ψυχικής υγείας στον εργασιακό χώρο και στην ευθύνη που έχουν οι επιχειρήσεις για τη διασφάλιση της ευημερίας των εργαζομένων τους. Καθώς διανύουμε τις προκλήσεις μετά την πανδημία, η συζήτηση αυτή έχει ως στόχο να διερευνήσει πώς οι εταιρείες μπορούν να δημιουργήσουν υποστηρικτικά περιβάλλοντα για το εργατικό δυναμικό τους και να προσαρμοστούν στις εξελισσόμενες ανάγκες των εργαζομένων της γενιάς Z στον εργασιακό χώρο. Ελάτε μαζί μας σε αυτή τη διορατική συζήτηση κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, καθώς εξετάζουμε τη σημασία της προαγωγής της ψυχικής υγείας και της προώθησης μιας πιο υγιούς εργασιακής κουλτούρας για ένα ανθεκτικό και ακμαίο εργατικό δυναμικό.