ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΓΚΟΡΕΖΗΣ

Παναγιώτης Γκορέζης - ΑΠΘ

συντομο βιογραφικο

Ο Παναγιώτης Γκορέζης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Κατέχει προπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και μεταπτυχιακό από το Lancaster University στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων.

Επίσης, έχει ολοκληρώσει το διδακτορικό του και το μεταδιδακτορικό του στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων και στην Οργανωσιακή Συμπεριφορά στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Τα άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε αρκετά ακαδημαϊκά περιοδικά όπως είναι το Journal of Occupational and Organizational Psychology, Human Performance, The International Journal of Human Resource Management, Management Decision, Leadership and Organization Development Journal.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στην ηγεσία, στις σύγχρονες πρακτικές διοίκησης ανθρώπινων πόρων, στο πλεόνασμα προσόντων, στις διαπροσωπικές σχέσεις στον εργασιακό χώρο, στην ψυχολογική ενδυνάμωση και στο εργασιακό χιούμορ.

Τιτλος ομιλιας

Harnessing the surplus of workers’ skills

Περιγραφη ομιλιας

Σκοπός της παρουσίασης είναι αφενός να περιγράψει το φαινόμενο του πλεονάσματος των προσόντων των εργαζομένων καθώς και τις αρνητικές και θετικές του συνέπειες, αφετέρου να προτείνει πρακτικές εφαρμογές που θα συμβάλλουν στην αποτελεσματική αξιοποίηση του.